Den Kongelige Danske Frederiksborghest`s

Historie på internettet

www.frederiksborgstutteri.dk

Frederiksborg Heste materiale søges.

Med ovenstående hjemmeside er det min hensigt at opsamle og udgive materiale om og med Frederiksborghesten, for kommende generationer.

Jeg håber på stor opbakning fra den Danske befolkning.

Der vil blive anvendt materiale fra forskellige gamle hestebøger og fra egne erfaringer, og materiale fra mangeårige avler og medlem af FHF.

Lige nu har hjemmesiden kun en forside.

Efterhånden som materialet indløber og bliver sorteret, vil det blive udgivet.

Det er et mangeårigt projekt da der stadig sker noget med Frederiksborghesten og forhåbentlig mange år i fremtiden.

Det jeg bl.a. søger er:

1. Historie fra de forskellige landsdele, hvor hver landsdel får sin side.

2. Billeder af kårede hingste og hopper, med afstamningsoplysninger,

    og hvem deres far, mor og mors far er.

3. Begivenheder årene igennem

4. Speciale oplevelser med Frederiksborghesten.

5. Stambøger og stamtavler.

Navn bag på alt materiale, hvad der er på billedet og hvem der er og årstal.

Ønskes materialet retur vedlægges porto.

Dette er kun en begyndelse nye ideer modtages også med tak.

Alt materiale sendes til

Hanne Andersen

Hulsøgårdsvej 1, Valby

3200 Helsinge

Tlf. 48 39 13 26 el. bil 22 59 19 89.